• Láng Gusztáv: Ujjaimból liliomok nőnek. Irodalmi Jelen 2005. 12. sz. [Újraközölve in: Uő: Látványok és szövege. Miskolc, Felsőmagyarország Kiadó, 2006. 81—83.]
 • Székely Csaba: „Volt egy Bartalis-fa...” A Hét 2005. január 13. 2. sz., 12—13.
 • Balázs Imre József: „Megbékélt szívházat építnék”. Bartalis János költészete a két világháború között. Látó 2003. 4; 5; 6. sz. 53—61.; 56—70.; 71—83. [Újraközölve az Ujjaimból liliomok nőnek c. Bartalis-válogatás előszavaként.]
 • Banner Zoltán: Életünk a versben. In: Bartalis János: Jövök az Időből. Brassó, 2003. 3—6.
 • Szebik Imre: Bartalis János istenes versei. Lelkipásztor 1994. 11. sz. 400—402.
 • Lászlóffy Aladár: Bartalis madártávlatból. Helikon 1993. 17. sz. 7.
 • Lendvay Éva: Bartalis János. Centenáriumi emléknapok Apácán és Brassóban. Művelődés 1993. 10 sz. 11—12.
 • Markó Béla: Bartalis János: De különben csend van. In: Olvassuk együtt. Buk., Albatrosz, 1989. 91—96.
 • Bréda Ferenc: Fájó szépség. Utunk 1978. 11. sz. 2.
 • Izsák József: Az életöröm költője volt. Igaz Szó 1977. 1. sz. 18—19.
 • Kiss Jenő: Bartalis János csendje. Igaz Szó 1977. 1. sz. 16—18.
 • Petre Pascu: Bartalisra emlékezve. Előre 1977. jan. 16.
 • Pomogáts Béla: Búcsú Bartalis Jánostól. Élet és Irodalom 1977. 2. sz. 2.
 • Szekér Endre: Búcsú Bartalis Jánostól. Forrás 1977. 3. sz. 96.
 • Gálfalvi Zsolt: Bartalis János 1893—1976. A Hét 1976. 52. sz. 4.
 • Rácz Győző: Búcsú Bartalis Jánostól. Utunk 1976. 52. sz. 2.
 • D. Szabó Lajos: Bartalis János: Veresbegymadár. Művelődés 1974. 4. sz. 54.
 • Tóth István: A Föld eljegyzett magának. Igaz Szó 1974. 3. sz. 419—422.
 • Apáti Miklós: Tág sodrású élet. Népszabadság 1973. november 13. 7.
 • Balogh Edgár: Bartalis János: Az, aki én voltam. Igaz Szó 1973. 3. sz. 430—433.
 • Demény Ottó: Bartalis János: Veresbegymadár. Magyar Hírlap 1973. november 17.
 • Gagyi László: Bartalis János köszöntése. Igaz Szó 1973. 8. sz. 334.
 • Láng Gusztáv: Kozmosz és bensőség. Egy Bartalis-vers szerkezete. Utunk 1973. 30. sz. 1—2.
 • Rácz Győző: Bartalis János köszöntése. Korunk 1973. 7. sz. 1087—1088.
 • Sőni Pál: Költő — ma is. Utunk 1973. 39. sz. 2.
 • Szekér Endre: Bartalis János köszöntése. Forrás 1973. 4—5. 38—39.
 • Szepesi Attila: Bartalis János: Az, aki én voltam. Magyar Hírlap 1973. április 29. 4.
 • Takács Péter: Bartalis János: Az, aki én voltam. Alföld 1973. 10. sz. 79—80.
 • Tasi József: A rózsafa levelei. Élet és Irodalom 1973. 50. sz. 10.
 • Banner Zoltán: Bartalis János: De különben csend van. Utunk 1972. 19. sz. 8.
 • Kicsi Antal: Bartalis János. Brassói Lapok 1972. 15—16—17.
 • Nagy Pál: Az, amire a költő emlékezik. A Hét 1972. szeptember 22.
 • Oarcăşu, Ion: Bartalis János: În versurile mele răsună adevărul. Tribuna 1972. aug. 17.
 • Robotos Imre: „Bűvös szerénység”. Fáklya 1972. április 23.
 • Sőni Pál: Az, aki én voltam. Utunk 1972. 34. sz.
 • Szemlér Ferenc: Bartalis János lírájának új fejezete. Előre 1972. július 15. 2.
 • Anavi Ádám: Mindenki vendége. Szabad Szó 1971. május 27.
 • Endre Károly: Vendégünk volt. Szabad Szó 1971. június 13.
 • Kántor Lajos: Romániai magyar írók. Bartalis János. Tiszatáj 1970. június.
 • cs. r. [Marosi Ildikó]: Bartalis Jánossal az aranygyümölcsös Kosályon. Új Élet 1969. 15. sz.
 • Csiki László: Bartalis és mi. Utunk 1969. 44. sz.
 • Hajdu Ráfis: „Egyszerű szavakkal mondom...” Bartalis János, Nyugtalanságok. Élet és Irodalom 1969. 44. sz.
 • Izsák József: Késői bukolika — friss hangra. Előre 1969. 6777. sz. augusztus 16.
 • Király László: Avatottan. Utunk 1969. 15. sz.
 • Balogh László: A teljesedő látomás. Kortárs 1968. 10. sz. 1660—1662.
 • Căprariu, Al.: Bartalis János: Poezii. Tribuna 1968. jún. 27.
 • Mózes Huba: Köznapi látomások. Utunk 1968. 21. sz.
 • Rácz Győző: Anakronizmus vagy korszerű költői világkép? Utunk 1968. 30. sz. [Újraközölve in: Uő: Értelem és szépség, 1972, 332-41.]
 • Szász János: Bartalis János köszöntése. Előre 1968. 6459. augusztus 11.
 • Varró János: Bartalis János hetvenöt éves. Igaz Szó 1968. 7. sz.
 • Kozma Dezső: Bartalis János. Igaz Szó 1967. 2. sz. 284—289.
 • Sőni Pál: Bartalis Kosályban. In: Uő: Művek vonzása. Buk., 1967. 17—22.
 • Balogh László: Romániai magyar költők új kötetei. Kritika 1966. 7. sz. 3132.
 • Pascu, Petre: Bartalis János. Luceafărul 1966. 29. sz.
 • (-s -o) [Földes László]: Bartalis János, Idő, ne fuss! Utunk 1965. 18. sz.
 • Méliusz József: Futó idő ürügyén. Előre 1965. július 9.
 • Páskándi Géza: Puritán ige. Utunk 1965. augusztus 13.
 • Polgár István: Bartalis János: Idő, ne fuss! Igaz Szó 1965. 9. sz. 457—460.
 • Salamon László: A bukolikától az Idő költészetéig. Igazság 1965. július 10.
 • Huszár Sándor: Három beszélgetés Bartalis Jánossal. Utunk 1964. 45. sz. november 6. [Újraközölve in: Huszár Sándor: Az író asztalánál. Buk., 1969. 35—42.]
 • K. Jakab Antal: A valóság vazallusa. Korunk 1964. 3. sz. 406—410.
 • Lászlóffy Csaba: A költő élete. Igazság 1964. november 10.
 • Pascu, Petre: Un poet al pămîntului. Viaţa Românească 1964. 3. sz.
 • Sőni Pál: Kép és eszme. Utunk 1964. 2. sz. január 10.
 • Bajor Andor: Bartalis köszöntése. Új Élet 1963. augusztus 7. 15. sz.
 • Baróti Pál: Látogatóban Bartalis Jánosnál. Utunk 1963. 29. sz.
 • Kántor Lajos: Az egyszerűség vonzása. Igaz Szó 1963. 12. sz. 883—888. [Újraközölve in: Alapozás. Buk., 1970. 276—86.]
 • Lászlóffy Aladár: Maradandó tanúvallomás. Igaz Szó 1963. 7. sz.
 • Majtényi Erik: Százötvennégyszer huszonnyolc. Előre 1963. 4922. augusztus 30.
 • Mészáros József: Bartalis János: Versek. Vörös Zászló 1963. 229. szeptember 29.
 • Salamon László: Az anyaföld és az emberség költője. Igazság 1963. 270. november 16.
 • Szőcs István: „Fehér rózsatő virága”. Utunk 1963. 42. sz. október 16.
 • Veress Dániel: Bartalis János: Versek. Új Élet 1963. 22. sz. november.
 • Bálint Tibor: 5 perc Bartalis Jánosnál. Utunk 1962. 18. sz.
 • Becsky Andor: Bartalis János, Új mezők és új dalok felé. Élet és irodalom 1960. 15. sz.
 • Láng Gusztáv: Bartalis János új verseiről. Utunk 1960. január 8.
 • Márki Zoltán: Eszmék helyett álmok. Igaz Szó 1960. 1. sz. 102—105.
 • Szabó Zoltán: Bartalis János költői stílusáról. Magyar Nyelvőr 1960. 2. sz. 165—169.
 • Polgár István: Bartalis János: Új mezők és új dalok felé. Új Élet 1959. december 5.
 • Szalay Károly: Bartalis János: Pedig tavasz jő. Élet és Irodalom 1959. 9. sz.
 • Izsák József: Bartalis János: Pedig tavasz jő. Igaz Szó 1958. 4. sz. 625—626.
 • Kosztolányi Dezső: Bartalis János. Nyugat 1927. 4. sz. [újraközölve Írók, festők, tudósok, Bp. Szépirodalmi, 1958. II. 263—68.]
 • Méliusz József: Újra virágzó rózsafa. Igaz Szó 1957. 4. sz. 605—610. [Újraközölve in: Kitépett naplólapok, Buk., 1961. 357—65.]
 • Szentimrei Jenő: Bartalis János: Válogatott versek. Igaz Szó 1956. 2. sz. 280—282.
 • Ádám Zsigmond: A mezők áldása. Pásztortűz 1943. 6. sz. június 15. 278—281.
 • Bardócz Árpád: A mezők áldása. Erdélyi Helikon 1943. 8. sz. 472—473.
 • Csuka Zoltán: Bartalis János: A mezők áldása. Kalangya 1943. október 15.
 • Fehérvári Antal: Két nagy erdélyi könyv. Forrás 1943. 4. sz.
 • K. Gy.: A mezők áldása. Népszava 1943. május 1.
 • Szabó István: A mezők áldása. Ellenzék 1943. május 8.
 • Várkonyi Nagy Béla: Az őstermészet költője. Vigilia 1943. augusztus.
 • Örley—Szentimrei: Bartalis János: A mezők áldása. Magyar Csillag 1943. május 15.
 • Weöres Sándor: Világ térein gázolok. Nyugat 1939. 4. sz.
 • Vita Zsigmond: Bartalis János. Erdélyi Helikon 1938. 8. sz. 607—613.
 • Csaba József: Egy erdélyi poetáról. Soproni Hírlap 1936. december 3.
 • B. E.: Bartalis János: Napmadara. Új Magyarság. 1933. október.
 • Tolnai Gábor: Bartalis János. Debreceni Szemle 1933.
 • Thury Zsuzsa: Bartalis János. Arcképek erdélyi műhelyekből. Ellenzék 1932. április 3.
 • Pünkösti Andor: Bartalis János. Az Ujság 1931. 283. sz.
 • Illés Endre: Bartalis János. Nyugat 1930. 8. sz.
 • Juhász Géza: Bartalis János: Napmadara. Napkelet 1930. november 1.
 • Kádár Imre: Két Bartalis kötet. Erdélyi Helikon 1930. 8. sz. 694—696.
 • Kovács László: Napmadara. Pásztortűz 1930. 12. sz. 269—270.
 • Ligeti Ernő: Az alsókosályi költő. Keleti Újság 1930. 152. sz.
 • Németh László: Bartalis János: Föld a párnám. Protestáns Szemle 1930. december.
 • Szentimrei Jenő: Három verseskönyv. Ellenzék 1930. június 8.
 • Németh László: Bartalis János: Hajh, rózsafa. Protestáns Szemle, 1928. 1. sz. [Újraközölve in: Két nemzedék. Bp. 1970. 215—17.]
 • Tamási Áron: Világi levél Bartalis Jánoshoz. Mai Újság 1928. szeptember 2.
 • Csanády György: Bartalis János. Híd 1927. október.
 • Kárpáti Aurél: Hajh, rózsafa. Pesti Napló 1927. június 4.
 • Kristóf György: Hajh, rózsafa. Pásztortűz 1927. 3. sz. 70—71.
 • Rédey Tivadar: Bartalis János lírája. Napkelet, Budapest, 1927. 896.
 • Szentimrei Jenő: Hajh, rózsafa. Híd 1927. június.
 • Gaál Gábor: Bartalis János: Hajh, rózsafa. Keleti Újság 1926. december 5.
 • Kőmives Lajos: Látogatás a kosályi költőnél. Keleti Újság 1924. augusztus 10.
 • N. Tessitori Nóra: A húszéves Bartalistól a harmincháromévesig. Ellenzék 1926. 218. sz. [Újraközölve a Hajh, rózsafa című Bartalis-kötet előszavaként.]
 • Szentimrei Jenő: Az „érthetetlen költő”. Újság [Kolozsvár] 1926. 30. sz.
 • Szentimrei Jenő: Bartalis, a költő. Korunk 1926. december. 822—825.
 • Tompa László: Hajh, rózsafa. Ellenzék, 1926. 18. sz.
 • [m. m.]: Két verses könyv. Brassói Lapok 1926. december 25.
 • [s. l.]: Két új erdélyi kötet. Új Kelet, 1926. november 8.
 • Szentimrei Jenő: Erdélyi írók otthon. Bartalis Jánosnál. Vasárnapi Újság 1923. szeptember 16.
 • Kassák Lajos: Három találkozás. Bécsi Magyar Újság 1922. szept. 21.
 • Szepesi Attila: Bartalis János 1893—1976. Új Tükör 1977. 4. sz. 6.